Στο στυλ του Grunge
Siding "κάτω από τα τσιπ" - ένα κομψό παράδειγμα της επιλογής του αντιμετωπίζει διώροφο

map